Obchodní podmínky

VÝMĚNA ŠPATNÉ VELIKOST NEBO ÚPLNÉ VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě,že Vám objednané zboží nesedí velikostně,nebo nevyhovuje materiál či máte jiný důvod pro vrácení,pošlete nám toto zboží do 14-ti dnů od zakoupení zpět,nebo do 14-ti dnů učiňte úkon odstoupení od smlouvy a rádi Vám zboží vyměníme za jiné,nebo vrátíme peníze (složenkou,převodem na účet nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy). Zboží musí být nepoškozené, nenošené a opatřené veškerými cedulkami a schopné okamžitého dalšího prodeje.Veškeré další expediční náklady spojené s odesláním nového zboží hradí vždy zákazník.Neposílejte vrácené zboží na dobírku,takový balíček nebude převzat a prodlužujete tím dobu vyřízení Vaší žádosti. Adresa pro zaslání zboží na výměnu,nebo reklamovaného zboží je: Michal Schwub, Emergency records, Chvalova 8, Praha 3 - 130 00 Žižkov

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Každý kupující, který koupil zboží na shop.emergency-rec.cz má nárok dle občanského zákoníku na reklamaci zboží v případu projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:  

 - opotřebování zboží z povahy produktu při běžnémužívání a opotřebování časem

 - škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněnou uživatelem

 - škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Emergency records je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).

K reklamaci je nutné ve všech případech věrohodně prokázat,že je zboží zakoupeno u nás v obchodě.Volba způsobu prokázání je ponechána na spotřebiteli.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

Reklamace budou vyřízeny v souladu s ustnovením § 19 odst.3) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů
Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu Emergency records jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
2. Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.
3. Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží.
5. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

0 Kč
0 ks


ZOBRAZIT KOŠÍK


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


kapky


fraggo.net